Oficjalny pomiar jakości powietrza AQ - Rocabey, St Malo, France

  pm2.5 pm10 O3 IJP Klasyfikacja       
Obecnie 3 9 21.8 21.8 Dobra jakość powietrza
     

Prognozamin. śr maks.min. śr maks.min. śr maks.           
23-07-20241822268111416242929Dobra jakość powietrza
     
24-07-2024151618791020252929Dobra jakość powietrza
     
25-07-2024162224891116233434Dobra jakość powietrza
     
26-07-202410162448139193131Dobra jakość powietrza
     
27-07-202422222312141429313131Dobra jakość powietrza
     
            

Klasyfikacja IJP Wpływ na zdrowie należy opierać tylko na uśrednionych wartościach dobowych.
Dobra jakość powietrza 0-50 Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie
Umiarkowana jakość powietrza 50-100 Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia
Niezdrowo dla niektórych grup 100-150 Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian.
Niezdrowe powietrze 150-200 Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych.
Bardzo niezdrowe powietrze 200-300 Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza
Zagrożenie zdrowia > 300 Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych
 Więcej informacji::  Indeks jakości powietrza EPA      Dane z czujnika zarejestrowane:: 24-07-2024 01:00